Konstrukcja i wykonanie

Zajmujemy się konstrukcją i wykonaniem urządzeń transportu wewnętrznego oraz automatyzacji przepływu procesów technologicznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Specjalizujemy się w wszelkiego rodzaju manipulatorach.

W swojej pracy uwzględniamy standardy inżynierii mechanicznej takie jak rysunek techniczny, modele 3D, materiałoznawstwo, mechanikę konstrukcji i ciał stałych, zasady konstrukcji maszyn, technologię budowy maszyn oraz mechanikę precyzyjną.